شرکت RIVI اسپانیا تولید کننده انواع سیستم های روغنکاری و گریسکاری اتوماتیک می باشد.