پمپ هیدرولیک لینده  BPR260

شماره فنی لیبهر ( Liebherr ) :

 ۵۶۰۹۹۴۵ و ۵۶۰۹۹۴۶