این دستگاه برای تصفیه روغن های هیدرولیک و گیربکس کاربرد داشته و ذرات و نا خالصی های موجود در روغن کار کرده را تا ۳ میکرون جذب می کند.