دستگاه های تصفیه گازوئیل تولیدی شرکت با قابلیت جدا سازی آب و جذب ذرات تا ۱۰ میکرون کمک موثری به افزایش کارایی موتورهای دیزل و ماشین آلات و همچنین کاهش هزینه تعمیرات سیستم های سوخت رسانی میکنند.