شركت پرشيا معدن پارت بيش از يك دهه پيش كار خود را در زمينه تامين 

       قطعات يدكی و سرويس و تعميرات ماشين آلات سنگين راه‌سازی و معدنی 

            شروع كرد. اين شركت در چند سال اخير به موازات فعاليت‌های اشاره شده  

                  حوزه‌های كاری جديدی به دامنه فعاليت‌های قبلی خود افزوده و از آن جمله 

                         می‌توان به اين موارد اشاره كرد: ساخت سيستم‌های تصفيه گازوئيل، تامين 

                                و ساخت انواع فيلترهای مورد استفاده در صنايع، تامين قطعات يدكی بخش‌-

                                       -های صنعتی و عمرانی و تامین تجهیزات آزمون های غیر مخرب